044: kolhoosi „rahva võit” kauplus mustamäel

siin veel üks huvipakkuv meeli truu projekt seitsmekümnendate algusest. tegemist on kolhoosi „rahva võit” lille- ja juurviljakauplusega, mis oma arhitektuurilt on mitmeti sarnane eelnevalt tutvustatud klubihoonega lohusalus. ka siin pidi fassaadimaterjaliks saama punane vuugitud tellis, uksed ja aknaraamid kavatseti värvida valgeks. plaanis tuleb taas mängu võrdkülgne kuusnurk, nn mesitaru motiiv, antud juhul küll pisut vähem ilmekana. mulle teadmata põhjustel jäi ka see projekt kahjuks realiseerimata...

järgneb ajakirja "ehitus ja arhitektuur" 1971-1 numbris ilmund kaljo vanaselja kirjutatud artikkel-seletuskiri.

"kaupluse asukohaks on määratud 5- ja 9-korruselise elamuga kahest küljest piiratud kolmnurkne maaala mustamäe tee ääres, mis suurel määral tingis hoone mahulise lahenduse.

peasisspääs kauplusse on mustamäe teelt, personali sissepääs, sissesõit majandusõue ja parkimisplats on 9-korruselise elamu pool. taaralattu, kauba vastuvõturuumi soojasõlme ja konteinerite ruumi pääseb tellismüüriga piiratud majandusõuest. kaupluse ümbrus heakorrastatakse ja haljastatakse kooskõlas mustamäe v mikrorajooni haljastusprojektiga."

skännitud foto: "ehitus ja arhitektuur" 1971-1


"kauplus on kellerdamata ühekorruseline hoone, milles on kaks müügikohta lillede ja kaks juurvilja müümiseks. tehnoloogiast lähtudes on müügisaal projekteeritud kahe abiruumide grupi vahele. kõikidesse ladudesse, pakkimisruumidesse ja müügisaali pääseb kauba vastuvõturuumist. vitriinide ja lettidega piiratud kuusnurkne müügisaal on kolmest küljest suletud seintega; kahes küljes asuvad taskud müügikohtadega, tänavapoolses küljes aga kahelt poolt vaadeldavad vitriinid ning ostjate sissepääs."

plaanilt meenutab projekt suurt räiget ämblikku.

skännitud joonis: "ehitus ja arhitektuur" 1971-1


"kaupluse kõrvalruume valgustatakse katuseakendega.

sise- ja välisseinad laotakse punastest fassaaditellistest ja vuugitakse, katuslae ruberoidkate kaetakse alumiiniumvärviga, karniisid, aknad ja uksed valge õlivärviga. põrandad on valge terratsoviimistlusega, personaliruumides aga kaetud valge likoliidiga. laed peitsitakse hallikaspruuniks ja lakitakse.

kaupluse kubatuur on 3013 m³, kasulik pind 698 m².

projekti autor on arhitekt meeli truu."

1 kommentaar:

cd ütles ...

põhiplaan on justkui mega-ämblik!