104: projekt noorelt toomas reinult

summary: an early project by one of the greatest estonian architects toomas rein (b 1940). the subject is... well, basically a department store for horticultural goods in central tallinn. dating from 1966, the project is known as an early example of the local, so-called neofunctionalist style. however, the project by rein was never realized, and in stead, (partly due to specific conditions of the difficult site) a highly similar building by ado eigi was erected in 1978. scroll down for a comparison.

-

1966. aastast pärinev projekt aiandusvalitsuse kaubamajale on toomas reinu üks varasemaid suuremaid töid. kavandatud oli see samasse, kus praegu asub ilmelt ja algse sisu poolestki väga sarnane kirovi kalurikolhoosi esindushoone, arhitektiks ado eigi. praegu asub seal westmani pood.

sissejuhatava lugemismaterjalina pakuksin krista kodrese teksti eesti neofunktsionalismist, kuivõrd antud projekti võib pidada üheks selle voolu varasemaks näiteks. kodrese teksti jupid on siin: üks, kaks, kolm, neli, viis; skännid on pärit näituse teisiti. toisin kataloogist.

reinu enda kirjutatud projekti tutvustav tekst pärineb ühest omaaegsest ajakirja ehitus ja arhitektuur numbrist.

kollaaž: toomas reinu arhiiv


rein tutvustas oma projekti nii:

möödunud aastavahetusel valmis rpi "eesti maaehitusprojektis" aiandussaaduste esinduskaupluse projektülesanne (autorid arhitekt toomas rein ja insener hillar pauls). ehituse püstitamiseks ette nähtud maaala asub tallinnas pärnu mnt 19. nimetatud krundil paikneb praegu ühekorruseline mansardkorrusega hoone, mis ehitamise alguseks lammutatakse. ehituskrunt on äärmiselt kokkusurutud (ca 500 m2), hoonestatud kolmest küljest ja reljeefilt ebatasane, moodustades tatari tänava ja lammutamisele tuleva hoone vahel kallaku kõrguste vahega ca 2,5 m.

ehitamisele tulev aiandussaaduste esinduskauplus koos põllumajanduse ministeeriumi aianduse valitsuse administratiivruumidega on projekteeritud kolmekorruselisena, kuna suurema korruste arvu puhul oleks hoone lubamatult halvendanud siseõuel asuva ja tatari tänavaga külgneva elamu valgustingimusi. et anda hoonele pärnu mnt poolsel küljel siiski suuremat kõrgust, on selles osas katusele projekteeritud aianduse valitsuse administratiivtöötajate puhkeruum koos galeriiga väiksemate aiandusnäituste korraldamiseks. mõlemad ruumid on omavahel otseselt ühendatud ja sellise konfiguratsiooniga, mis ei varja naabruses asuvat elamut valguse eest. ülejäänud osa katusest on lahendatud katusaiana basseini, muru ja betoonplaatidest kõnniteedega.

projekteeritud hoone kahte esimest korrust kasutatakse müügiruumidena. ruumiprogrammilt on nimetatud korrused peaaegu ühesugused. et säilitada harmooniat aiandussaaduste esinduskaupluse vahetus naabruses asuvate olemasolevate hoonete ärikorrustega, on projekteeritava hoone I korruse kõrguseks valitud 3,1 m, ülejäänud korruste kõrguseks on 2,7 m.

hoone I korruse 1,4 m laiune tagasiaste avardab kõnniteed, kusjuures ülemised etteastuvad korrused moodustavad tagasiastele varikatuse.

arvestades müügiruumide suurust ja müüdavate ning eksponeeritavate lillede esteetilist mõju nii kaupluseruumis olevatele kui ka vitriinidest mööduvatele inimestele, on lillede müümine ette nähtud I korrusel. samas asub ka ruum pärgade valmistamiseks ja tellimiseks, kohalikud laoruumid ning personaliruum koos sanitaarsõlmega müüjaile, samuti garderoob keldrikorrusel asuva rahvustoitude degusteerimise saali külastajaile.

esimene korrus / ground floor

joonis: toomas reinu arhiiv


II korrusel asuvad puu- ja köögiviljade, salatite, konservide, mee ja mahla müügisaal ning kohalikud laod ja kontor koos sanitaarsõlmega. mõlemat müügikorrust teenindavad kaks kaubalifti tõstevõimega 500 kg, mis on ette nähtud ka lao- ja transporditööliste veoks. aianduse valitsuse administratiivruumid võtavad enda alla hoone III korruse.

teine korrus / first floor

joonis: toomas reinu arhiiv


kolmas korrus / second floor

joonis: toomas reinu arhiiv


keldrikorrusele on ette nähtud kõik vajalikud laod esinduskaupluse tarbeks, konditsioneeri ja küttesõlme ruum koos neid teenindava personaliruumiga, freoonagregaadiruum, töötajate garderoobid koos sanitaarsõlmedega ning rahvustoitude degusteerimise saal 42 külastajale koos vajalike abiruumidega. nimetatud saal on kavas suveperioodil välja anda "inturisti" käsutusse. kuna keldrikorrusele ette nähtud ruumide nõutav kogupind ületab märgatavalt hoonealuse pinna, laiendatakse keldrikorrust 3 m ulatuses pärnu mnt alla. ladude varustamine kaubaga toimub tatari tänavalt olemasoleva kangialuse kaudu.


keldrikorrus / basement floor

joonis: toomas reinu arhiiv


hoone pärnu mnt poolne fassaad on kujundatud seinapinnast 80 cm võrra tagasiastuvate läbijooksvate akendega, et jõulisemalt rõhutada ehituse kolmandat dimensiooni - sügavust. aknaribadest eenduvad seintelindid loovad tugeva varjuefekti, mis laseb hoonel mõjuda eriti reljeefselt. samal põhimõttel on lahendatud ka peasissekäik - mahulisse karpi on asetatud kahekordsed klaasuksed. et vältida fassaadi ristkülikukujulise konfiguratsiooniga kaasnevat üksluisust ja saavutada arhitektuurset omapära ning paremat mõttelist sidet mõlema erikõrgusega naaberhoonega, on katusel asuva puhkeruumi ja galerii pärnu mnt poolne akendeta sein lahendatud murduvana, kusjuures kõrgemat osa kasutatakse kaupluse valgusreklaamiks.

katusekorrus / roof with recreational space and decorative pools

joonis: toomas reinu arhiiv


puhkeruumiga katusekorrus; pärnu mnt jääb vasakule / interior of the latter

skits: toomas reinu arhiiv


hoone kandekonstruktsiooniks on terasprofiilidest raamid, välisseinteks mineraalvatt-täitega silikaattellisseinad. välisviimistluseks kasutatakse valge marmori killustikust valmistatud terrassiitkrohvi valge tsemendi baasil. välisuksi ümbritsev karp ning galerii ja puhkeruumi pärnu mnt poolne avadeta sein kaetakse musta gabroga.

-

võrdluseks, kõigepealt reinu töö / for comparison, the design by rein

kollaaž: toomas reinu arhiiv


ja eigi kavandatud kirovi kolhoosi firmahoone / and the built thing by ado eigi

foto: jk


ja lõpetuseks üks hästi nunnukas artikkel noorte häälest. klik!

1 kommentaar:

chile ütles ...

fantastiline kollaaž! ja projekt. aga eriti see kollaaž!