075: eka uue maja konkursitöö hollandist

seen below is the purchase prize entry for the new building of the estonian academy of arts by the up and rising rotterdam practice board. founded in 2005 and run by bernd upmeyer, board has received much attention in recent international competitions, perhaps most famously with their project for beirut. upmeyer is also the man behind monu magazine (see the contents of the latest issue here) and the upcoming book e80 about binational urbanism.

nb! - a big thanks to bernd upmeyer for his kind help!

nb!2 - all images below are © board and used with permission

-

järgnevalt ülevaade eka uue maja arhitektuurikonkursil ostupreemia vääriliseks valitud tööst märgusõnaga «publicsection». töö autoriks on hollandlane bernd upmeyer, arhitektuuribüroo board asutaja, muuseas ka ajakirja monu peatoimetaja ning peatselt ilmuva raamatu "e80" autor. viimase aja rahvusvahelistel konkurssidel korduvalt äramärgitud upmeyerit võiks pidada üheks hollandi arhitektuuri tulevikutegijaks. tema osalusel valmis ka võistlustöö eesti rahva muuseumi konkursile, kus ta küll edu ei saavutanud, kuid mida loodan siin kunagi samuti näidata.

jätan seletuskirja tõlkimata: saate aru küll, kes te aru tahate saada.


site | kruntthe sculpture park in front of the new eaa will be a part of the green belt of the old town of tallinn. | maja ette kavandatud skulptuuripark oleks saanud osaks vanalinna ümbritsevast grüünevööndist. veidi kahtlase väärtusega lootus, peaks mainima.labeled «publicsection», here is the project's description:

the proposal for the new building of the estonian academy of arts is based on the visualization of the spatial program, as presented by the competition’s organizers.

volume scheme of the site | mahtude skeemthe visualization of the program was interpreted as a section of the building split in two parts by the public program. the public program contains all the auditoriums and galleries of the academy and cuts as an ascending public section in the shape of a huge staircase through the building thus dividing the faculties in the top from the parking underneath.


above and below: reorganisation of the given spatial program | ülal ja all: ettenähtud ruumiprogrammi ümbertöötaminethe public section also links the foyer and the ground-floor gallery with the café on the 2nd floor and can therefore be used as a gigantic exhibition space or café by itself. the public section is a monumental stairway for all kinds of cultural productions and activities. in order to create smaller entities and ensure the smooth functioning of the 9 auditoriums, the public section can be divided into smaller entities. this division can be achieved using several acoustic curtains. double curtains between the different auditorium areas create corridors and make sure that every auditorium is accessible independently at any time.

halls and workshops are spread around the whole of the building. all the halls and workshops are two-storey high and for the common use of all the faculties. they can be used flexibly for exhibitions, lectures, or meetings.

5 two-storey high halls and workshops | viis läbi kahe korruse ulatuvat ruumithe stairs in the halls and the workshops connect the different faculties with each other and are also linked to the 2 large courtyards in the centre of the building and can thus unify all the faculties into one large continuous space. if necessary, the entire building can be transformed into one big gallery area. the connections between the courtyards, the halls and the workshop enable a cross-utilization of all spatial resources, which will provoke and ensure artistic and academic discourses throughout all the faculties.

view of the new eaa from laikmaa street | vaade laikmaa tänavaltprogram section | programmide jaotusfaçades: north and west | põhja- ja läänefassaadfaçades: south and east | lõuna- ja idafassaadground floor: foyer, cantine and open academy | esimesele korrusele on paigutatud fuajee, söökla ja avatud akadeemiafirst floor: auditoriums and blackbox | teine korrus: auditooriumid ja blackboxthe public section with acoustic curtains | akustiliste kardinatega eraldatud funktsioonid esimestel korrustelview of the blackbox and assembly hall | vaade blackboxi ja saalisecond floor: faculty of design, cafeteria | kolmas korrus: disainikateeder ja kohvikthird and fourth floor | neljas ja viies korrus: tootedisain ja moekunst5th, 6th and 7th floor: faculty of fine arts | kuues, seitsmes ja kaheksas: vabad kunstid8th floor: art culture | kunstikultuur üheksandal korrusel9th floor: faculty of architecture | ja arhitektuurist olulisem on vaid...10th floor: library | ... raamatukogusection a-a | lõigesection b-b | lõigeconstruction principles | konstruktsioonžürii arvas projekti kohta nii:

võistlustöö autorid valisid lahenduse, kus lihtne, perfektse kuubi kujuline vorm on paigutatud sarnaselt võidutööga krundi kaguossa, võimaldades gonsiori ja laikmaa ristmikule kujundada avara linnapargi. züriiliikmetel oli hea meel tõdeda, et autorid ei piirdunud vaid tühjuse tekitamisega hoone ette vaid kavandasid sinna paviljonilaadseid ehitisi, mida on eka poolt võimalik aastaringselt kasutada, luues seeläbi vahetu kontakti üliõpilaste ja linlaste vahel. samas mõjub valitud maht geomeetrilisest korrapärast tingituna linnaruumis töntsakalt ja raskepäraselt.

the jury's thoughts:

the cubic shape of the building and its placement is similar to the danish architects' winning scheme. the jury was fond of board's idea to erect pavilion-like structures in front of the building to create active communication between the academy and the city. the 10-storey building was considered to be a bit too pudgy and heavy-looking in its urban situation. though visually quite similar, the winning project proposes a building 5 storeys taller and more slender, leaving more room for the park in front.

night view from laikmaa street | öine vaade kaupsi külje altteiseks tugevaks ideeks peeti hoonesisest läbi mitme korruse voolavat trepistikku, mida kasutatakse kogunemiskohana, vajadusel jaotatakse aga liikuvate vaheseinte abil auditooriumiteks, aulaks ja blackbox´iks. maketilt võib lugeda, et suhtlemaks välisruumiga on trepistik kogu perimeetril fassaadis rõhutatud. kuna fassaadikäsitlus on võistlustöös antud üldsõnaliselt, ei ole kahjuks arusaadav, milliseid arhitektuurseid võtteid kasutades selline efekt saavutatakse. huvitav on trepistiku visuaalne üleminek tänavaruumiks esimese korruse tasandil, kus tänav muutub ootamatult teatrilavaks. segadust tekitas vaid trepistiku tõusu suuna valik – loogilisemana tundunuks hooneesisele väljakule avanev ja piki gonsiori tänavat tõusev lahendus. kriitikat pälvis ka blackboxi paigutamine trepistikule – arvestades ruumikasutuse omapära, ei hakka selline lahendus tööle.

the multifunctional stairs was thought of as a strong idea, although the jury would have liked it to open to the park in front and not the side of the building. also, the placing of the blackbox was considered questionable.

kolmandaks leidis äramärkimist selge ja kompaktne kahe valguskaevuga põhiplaan, mis tagab eka vajadustele vastava paindlikkuse ruumide paigutamisel. selge konstruktiivne skeem ja lihtne vorm loovad eelduse, et hoone ehitusmaksumus kujuneks suhteliselt madalaks, samuti on eksperdi hinnangul võimalik hoone ehitada madala energiavajadusega hoonena.

the jury liked the open and adjustable floor plans with two lightwells, as well as the clear constructive scheme which would have made the construction of the building relatively cheap.

ebaõnnestunud on -1 korruse lahendus, kus õppetööks vajalikud ruumid on täielikult ilma loomuliku valguseta. autorid käsitlesid ka võimalust ehitada hoone kahes etapis, ent antud lahenduse puhul ei ole see otstarbekas – liiga suur on rajatavate ajutiste konstruktsioonide osakaal, äärmiselt keeruline on ehituse organiseerimisega seonduv.

the only real problem was the basement floor with no natural light for the classrooms. the jury also saw problems in the proposed scheme to erect the building in two stages.

kokkuvõtvalt – võistlustöö pakub huvitavaid ideid nii linna- kui siseruumi kujundamiseks, samas ühendades ruumiprogrammi paindlikkus konstruktiivse lihtsuse ja energiasäästlikkusega. puudu jääb siiski see eka-le loomuomane tabamatu „miski”…

in conclusion, the project offers interesting ideas to shape public and interior space, connecting all this with effectiveness, adjustability and low energy consumption. there's just this abstract „something” missing that is immanent to eaa... but overall the project was good enough to receive purchase prize and beat more than 90 contestants from all over the world.

aerial view at night | öine vaade-


the other purchase prize in the eaa competition was awarded to françois blanciak, see his work here. the winning scheme by danish offices sea and effekt will be realised by the end of 2011.

Kommentaare ei ole: